Ramirent logo
Höghus med ställning

Ramirent Safe Access - Ställningar, väderskydd och fallskydd

Ramirent Safe Access AB är ett helägt dotterbolag till Ramirent AB och en av de ledande aktörerna på marknaden inom byggnadsställning, väderskydd och fallskydd.

Vi levererar helhetslösningar av ställningar, väderskydd och fallskydd. Oavsett om det handlar om nyproduktion, ROT, kommersiella fastigheter, industri, infraprojekt, väderskydd eller andra byggtjänster, har vi både kunskapen, erfarenheten, lösningen och materialet för dina behov.
Vi har lång erfarenhet och bred kompetens av projekt med olika komplexitet, där fokus i vårt arbete är säker och trygg arbetsmiljö.

Vår målsättning är att med hög kompetens och med de bästa produkterna, leverera de säkraste och mest ekonomiska helhetslösningarna till våra kunder gällande montage och uthyrning av byggnadsställningar, väderskydd och fallskydd.

Ramirent Safe Access är ett auktoriserat medlemsföretag av STIB och medlem i Sveriges Byggindustrier.

Vi erbjuder följande produkter

  • Ställningar - Vi har fasadställningar från välkända leverantörer, där vi anpassar ställningen efter projektens individuella behov och önskemål.
  • Väderskydd - Vi har ett av marknadens största och bredaste sortiment av väderskydd. Från mindre och enklare modeller till stora och avancerade speciallösningar.
  • Industri och Infraprojekt - Vi utför arbeten på alla typer av industrier. Vi har lång erfarenhet av industriarbeten och finns över hela landet.
  • Intagsbryggor och bygghissar - Vi levererar helhetslösningar av intagsbryggor med eller utan bygghissar, anpassade efter projektets specifika behov. Vi samverkar med vårt moderbolag Ramirent AB kring leverans av hissar och tillhörande funktioner.
  • Fallskydd - Vi levererar fallskydd specifikt efter behov och projekt. Vi samverkar med vårt moderbolag Ramirent AB vad rör leverans och installation av fallskydd.
  • Övriga tjänster - Vi är behjälpliga med beräkningar, skyddsronder eller andra specifika projektbehov inom ramen för våra tjänster.
Väderskydd i skymning

Kontakta oss på Ställning/väderskydd/fallskydd

Växelnummer: +468-36 02 19
E-post: info.rsa@ramirent.se

Region Nord:
Kenny Nyberg
+4670-362 78 60
kenny.nyberg@ramirent.se

Region Öst:
Kari Tienari
+4673-940 12 59
kari.tienari@ramirent.se

Region Öst:
Projekt & Affärschef: Torsten Gröhl
+4670-381 28 00
torsten.grohl@ramirent.se

Region Väst:
Håkan Olsson
+4670-566 75 47
hakan.olsson@ramirent.se

Väderskydd Sverige:
Dan Engström
+4673-423 22 10
dan.engstrom@ramirent.se

VD, Mathias Horvat

Två personer vid ställningsbygge

Läs mer på vår hemsida

Ställningar, väderskydd och fallskydd -Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Ramirent Safe Access