Ramirent logo
Byggarbetare på ställning

Hållbarhet

Vi har bestämt oss. 2030 ska vi kunna erbjuda helt fossilfria alternativ till våra kunders projekt. Tio år senare ska hela vårt erbjudande vara koldioxidneutralt. Och vi är en bra bit på väg!

Att hyra istället för att köpa maskiner och utrustning är helt klart ett steg på vägen till det hållbara bygget. Men det räcker inte. Därför stöttar vi med kunskap, erfarenhet och närhet till kunden. Genom ständig utveckling av nya lösningar ska vi minska koldioxidutsläppen och energianvändningen samtidigt som vi ökar säkerheten och skapar en bättre arbetsmiljö. Följ med på resan. Tillsammans ska vi göra det hållbara bygget hållbart.

RamiGreen – vårt klimatsmarta utbud

Att hyra istället för att köpa är i sig hållbart. Att drygt 85 procent av vår uthyrningsflotta dessutom består av helt fossilfria produkter, som inte släpper ut någon koldioxid, gör det ännu bättre! Vi har samlat våra klimatsmarta maskiner, bodar och annan kringutrustning under namnet RamiGreen. Fråga efter RamiGreen nästa gång du hyr, så bidrar du till en mer hållbar bygg- och anläggningsbransch!

Vår gemensamma resa till det hållbart hållbara

En viktig byggsten i vår hållbarhetsresa är naturligtvis Färdplan 2045 mot en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch. Vi vill även bidra till FN:s klimatmål där vi valt att fokusera på 5 av de 17 globala målen som vi ser att vi kan påverka mest.

FNs klimatmål

Våra prioriterade FN-mål och byggbranschens färdplan

Läs mer om våra prioriterade FN mål och byggbranchens färdplan här

Våra prioriterade FN-mål och byggbranschens färdplan

SBTi

Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative är ett initiativ som stöds gemensamt av United Nations Global Compact, Carbon Disclosure Project, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Syftet med detta initiativ är att främja genomförandet av ambitiösa klimatmål. Det är en garanti för trovärdighet eftersom varje fil granskas av en kommitté av vetenskapliga experter för validering. Science Based Targets-initiativet har validerat de mål för minskning av växthusgasutsläpp som LOXAM och Ramirent har lämnat in. Målen för utsläppsminskning ligger i linje med det 1,5°C-mål som fastställts i Parisavtalet. Med detta blir LOXAM och Ramirent den första maskinuthyraren i världen att få denna validering.

Läs mer om Science Based Targets initiative här

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, läs då vidare här: