Ramirent logo
Man går ut ur en dörr bärandes på en låda som det står Hilti på. I handen håller han en Ramirent-broschyr

Villkor

Hos Ramirent kan du hyra maskiner och tillbehör över hela Sverige. På denna sida hittar du information om vilka villkor som gäller och om hyresförsäkringar.

Hyresvillkor

Hos Ramirent kan du hyra maskiner och tillbehör över hela Sverige. På denna sida hittar du information om vilka villkor som gäller och om hyresförsäkringar.

För produktinformation klickar du på bilden av den produkt som du är intresserad av; ett fält öppnar sig och du får all den information du behöver. När det gäller priser och övriga frågor vänder du dig till ditt närmsta kundcenter.

Läs om våra gällande hyresvillkor här:

Allmänna hyresvillkor för maskiner, utrustning och bodar

Sammanfattning av hyresvillkoren

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning ska hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper från tidigaste dagen i avtalet eller tidpunkten för avhämtning.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnas om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar netto.
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av hyresobjektet vid förlust/skada.

Hyresförsäkring - en smart lösning med låg självrisk
Du kan även teckna Ramirents förmånliga hyresförsäkring. Försäkringen är av allrisktyp och täcker plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, vattenskada, skadegörelse eller stöld. Med Ramirents hyresförsäkring får du koll på skade- och stöldrisken för de hyrda maskinerna och materialet. Även om olyckan skulle vara framme, kan du känna dig trygg med Ramirent som hyrespartner.
Läs mer här:

Hyresförsäkring för Sverige och övriga Norden 2023

Ramirent Hyresförsäkring Konsument - Allriskvillkor

Ramirent Hyresförsäkring Företag - Allriskvillkor

Ramirent AB distribuerar sin Hyresförsäkring sedan 20 nov 2020 som en anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare till Howden Insurance Brokers AB.

I följande dokument tar ni del av:

Information om försäkringsförmedling Ramirent

Förköpsinformation gällande vår Hyresförsäkring

Produktfaktablad om vår Hyresförsäkring

Enligt IPID-förordningen* är vi skyldiga att lämna väsentlig information om vår försäkring i lättbegriplig form, så att du som kund ska kunna fatta ett välgrundat köpbeslut.
*IPID=Insurance Product Information Document