Ramirent logo
En bild på framasidan av Ramirentrapporten 2023

Ramirentrapporten

I Ramirentrapporten har vi tagit tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla branschen i en positiv och mer hållbar riktning.  Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige, svarat på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med t ex hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet, inkludering, psykisk ohälsa och kompetensbehov. 

Framsida på Ramirentrapporten 2023

Ramirentrapporten 2023

Välkommen att ta del av Ramirentrapporten! I den har vi tagit tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla branschen i en positiv och mer hållbar riktning.  Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige, svarat på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med t ex hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet, inkludering, psykisk ohälsa och kompetensbehov.  Välkommen att dela insikterna från Ramirentrapporten med oss! 

Läs Ramirentrapporten 2023
Framsida på Ramirentrapporten 2022

Ramirentrapporten 2022

Välkommen att ta del av Ramirentrapporten! I den har vi tagit tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla branschen i en positiv och mer hållbar riktning.  Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige, svarat på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med t ex hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet, inkludering, psykisk ohälsa och kompetensbehov.  Välkommen att dela insikterna från Ramirentrapporten med oss! 

Läs Ramirentrapporten 2022
Framsida på Ramirentrapporten 2021

Ramirentrapporten 2021

Välkommen att ta del av Ramirentrapporten! I den har vi tagit tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla branschen i en positiv och mer hållbar riktning.  Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige, svarat på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med t ex hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet, inkludering, psykisk ohälsa och kompetensbehov.  Välkommen att dela insikterna från Ramirentrapporten med oss! 

Läs Ramirentrapporten 2021