Ramirent logo
En bild på framsidan av Ramirentrapporten 2024

Ramirentrapporten

I Ramirentrapporten har vi tagit tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla branschen i en positiv och mer hållbar riktning.  Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige, svarat på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med t ex hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet, inkludering, psykisk ohälsa och kompetensbehov. 

Ramirentrapporten 2024

Ramirentrapporten 2024

Välkommen att ta del av Ramirentrapporten 2024! I den har vi tagit tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla branschen i en positiv och mer hållbar riktning.  Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige, svarat på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med t ex hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet, inkludering, psykisk ohälsa och kompetensbehov.  I årets Ramirentrapport tittar vi även närmre på digitalisering och ny tekning samt hur kompetensbehovet ser ut framöver. Välkommen att dela insikterna från Ramirentrapporten med oss! 

Ramirentrapporten 2024
Framsida på Ramirentrapporten 2023

Ramirentrapporten 2023

Välkommen att ta del av Ramirentrapporten! I den har vi tagit tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla branschen i en positiv och mer hållbar riktning.  Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige, svarat på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med t ex hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet, inkludering, psykisk ohälsa och kompetensbehov.  Välkommen att dela insikterna från Ramirentrapporten med oss! 

Läs Ramirentrapporten 2023
Framsida på Ramirentrapporten 2022

Ramirentrapporten 2022

Välkommen att ta del av Ramirentrapporten! I den har vi tagit tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla branschen i en positiv och mer hållbar riktning.  Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige, svarat på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med t ex hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet, inkludering, psykisk ohälsa och kompetensbehov.  Välkommen att dela insikterna från Ramirentrapporten med oss! 

Läs Ramirentrapporten 2022
Framsida på Ramirentrapporten 2021

Ramirentrapporten 2021

Välkommen att ta del av Ramirentrapporten! I den har vi tagit tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla branschen i en positiv och mer hållbar riktning.  Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige, svarat på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med t ex hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet, inkludering, psykisk ohälsa och kompetensbehov.  Välkommen att dela insikterna från Ramirentrapporten med oss! 

Läs Ramirentrapporten 2021