Ramirent logo

Personalvagnar

Ramirents vagnar är enkla att flytta och är därför lämpliga för korta projekt eller då personalutrymmen behöver flyttas under projektets gång.