Ramirent logo
Arbete på bygget

LOXAM och Ramirent första uthyraren i världen att få SBTi-certifiering

Publicerad 8 feb. 2024

Ramirent och LOXAM Groups reduktionsplan har godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi), vilket gör koncernen till den första uthyrningsleverantören att uppnå denna certifiering.

Ramirent och LOXAM, ett ledande franskeuropeiskt företag och det fjärde största uthyrningsföretaget för anläggningsmaskiner i världen, är glada att kunna meddela att deras plan för minskning av växthusgaser (GHG) har validerats av vetenskapligt baserade mål (SBTi). Koncernen blir därmed den första uthyrningsleverantören att uppnå denna certifiering.

SBTi grundades 2015 som ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och WWF, och definierar och främjar bästa praxis för att minska utsläppen av växthusgaser, i linje med den senaste vetenskapliga forskningen. En grupp oberoende experter bedömer företagens minskningsmål mot strikta kriterier för att avgöra om de är förenliga med Parisavtalets mål, att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Valideringen bekräftar relevansen av Ramirents och LOXAMs proaktiva miljöstrategi, som lanserades 2019. Koncernen har åtagit sig att minska de direkta utsläppen med 50% (Scope 1 och 2) och de indirekta utsläppen med 30% (Scope 3) till 2030. För att nå dessa mål till 2030 har Ramirent och LOXAM startat en specifik handlingsplan.

Det gröna skiftet

Ramirent hjälper sina kunder i det gröna skiftet, både med maskiner, tjänster och kunskap. Över 80% av Ramirents befintliga maskiner klassificeras idag som gröna maskiner. Det är helt nödvändigt för Ramirent att ta sin del av ansvaret i bygg- och anläggningsbranschen, och företaget har en önskan och ett ambitiöst mål att vara den ledande hyresaktören i en grönare bygg- och anläggningsbransch.

- Vi är glada över att Science Based Targets initiative har bekräftat att relevansen av vår miljöpolicy ligger i linje med Parisavtalet. Vi har stöttat detta initiativ från första början, eftersom vi ville placera våra ambitioner inom en erkänd internationell ram, en garanti för uppriktighet och öppenhet. Vi är fast beslutna att fortsätta våra ansträngningar i nära samarbete med vårt ekosystem av kunder och leverantörer för att nå våra mål, säger Alice Hénault, Group Strategy and Development Director på LOXAM.

Marknads- och kommunikationschef
Johanna Bonthron
Johanna Bonthron

Marknads- och kommunikationschef

johanna.bonthron@ramirent.se+46 704 54 36 59