För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

TA-planer

Säkerhet står alltid i fokus för oss på Ramirent. För att säkerställa att vår leverans av trafikanordnings-matetrial uppfyller de krav som ställs från myndigheter hjälper Ramirent till med tillståndshantering. Vi tar fram TA-planer som en del i en totalleverans.

 

Utifrån information från vår kund tar vi fram en TA-plan anpassad för de regler som gäller för området samt tankar kring en effektiv arbetsplats. Vi hjälper självklart även till med myndighetskontakter så att vi kan leverera en godkänd TA-plan.

 

Våra godkända TA-planer ligger sedan till grund för ett effektivt projektgenomförande, en kvalitetssäkrad produktleverans och ett optimalt användande av levererat TA-material.

 

  TA-plan

Kontakta vår designavdelning för att få reda på mer om vårt erbjudande kring TA-planering och övrig tillståndshantering för arbeten i trafiken.

 

Namn
Företag
Ort
Telefon
E-postadress
Övrigt
  
Kontakta mig helst via: