För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

Behovsanalys och planering

För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs det att det börjar på rätt sätt. I den inledande fasen skapas strukturer, relationer och processer, allt för att säkerställa att leveransen sker inom tid och inom budget.

Vår erfarenhet är att det ofta kan vara svårt att beskriva behovet av  den temporär  utrustning i form av maskiner och tjänster i ett tidigt skede. Det kan till exempel handla om lagkrav kring arbetsmiljö och hur dessa styr  kraven på den temporära utrustingen på projektet. Eller kanske är det svårt att  avgöra  hur man skall tänka kring arbetsplatsens disposition för att säkerställa en optimal logistik.

 

På Ramirent har vi kunskapen och erfarenheten från många olika projekt. Vi hjälper dig att planera och dimensionera redan i ett tidigt skede - det spar både tid och pengar.

  Behovsanalys
     

Ta del av vår kunskap! Vi har en samlad erfarenhet från 10 000-tals bygg-, anläggnings- och industriprojekt runt om i Europa och i världen. Vi delar gärna med oss av vår kunskap för att ditt projekt från början till slut ska flyta så säkert som möjligt och utan onödiga stopp och avbrott. Vi jobbar med modern teknik och moderna processer för att säkerställa att  våra kunder kan dra nytta av vår erfarenhet vid arbetet med behovsanalys och kravställning.

 

Vi hjälper dig med skriven text samt 3D-, 4D-modeller för att på ett tydligt sätt beskriva krav och behov för vald metod.

 

Kontakta vår designavdelning för att få reda på  mer om vårt erbjudande kring projekteringsstöd.

   3d modell

 

Namn
Företag
Ort
Telefon
E-postadress
Övrigt
  
Kontakta mig helst via:


  
 

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies