För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

Våra värderingar

Maskinuthyrning

Vi har en värdegrund som anger de attityder, den kultur och det arbetsklimat vi vill ska råda inom Ramirent. Vi är:

ÖPPNA
Vi är öppna och ärliga mot varandra, våra kunder och vårt företag.

OFFENSIVA
Vi tror på ständiga förbättringar och på att dela med oss av vår kunskap.

ENGAGERADE
Vi är engagerade lagspelare hela vägen från uppdragets början till dess slut.

Den gemensamma värdegrunden är en viktig del för att vi ska nå vår vision och mission. Visionen handlar om att vi ska vara – och anses vara – Sveriges bästa maskinuthyrare. Inte för att vi ska ha något att skryta om, utan för att vi verkligen vill att våra kunder ska säga och mena det.

Vi tar ansvar

Våra etiska riktlinjer anger hur vi ska uppträda mot vår omvärld och varandra. Det handlar om att följa de lagar och regler som gäller, att uppträda rakt och ärligt i alla lägen och att bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Våra riktlinjer beskriver vårt förhållande till:
• våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners
• omvärlden
• miljö och säkerhet
• våra medarbetare

 

 


Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies