För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

Ramirent TotalSolve

Mer tid över för kärnverksamheten

Att bedriva ett projekt så effektivt och smidigt som möjligt handlar mycket om att välja rätt leverantörer och fokusera på det du gör bäst. Ramirent TotalSolve™ hjälper dig att outsourca funktioner som ligger utanför din kärnverksamhet. Du sparar tid och pengar och får optimalt fungerande processer.

I stora och  komplexa projekt finns det risk för att planeringsarbete och administration gör det svårt för  dig att fokusera på kärnverksamheten och ditt projekt når kanske aldrig sin fulla potential. TotalSolve handlar om att leda ditt projekt som ett team med ett helhetsperspektiv som säkerställer att din verksamhet blir framgångsrik.

Fördelar med Ramirent TotalSolve™

 • Mer tid över för kärnverksamheten
 • Väderskydd
 • Åtkomstkontroll
 • Ändamålsenliga personalutrymmen och kontor
 • Effektiv logistik
 • Tillförlitlig strömförsörjning
 • Förbättrad säkerhet
 • Support på plats dygnet runt
 • Dedikerad projektledare
 • Relaterade tjänster: Catering, avfallshantering, vägunderhåll osv.

 

 

 

Två personer tittar på förutsättningar för samarbete

Vi gör det lilla extra

Partnerskap för bättre resultat

Vilka mål och syften har ditt projekt? Vilka utmaningar, förutsättningar och specifika behov är mest kritiska? Med hjälp av vår samlade kunskap kommer vi att hitta den bästa lösningen för dig. Ramirent är en flexibel uthyrningspartner och serviceleverantör som hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för ditt projekt.

Platschefens bästa stöd

Ramirents experter har lång erfarenhet av att samordna komplexa processer, där bland annat logistikplanering och hantering av alla hyrda maskiner, verktyg och utrustning ingår. Målet är att projektet ska fungera så smidigt, effektivt och ekonomiskt som möjligt så att du som ansvarig ska få det så lättarbetat som möjligt.

Sänk kostnaderna med outsourcing

Företag från många branscher använder sig idag av Ramirent för att outsourca processer som inte räknas till kärnverksamheten. Besparingen jämfört med att hantera motsvarande resurser internt kan beräknas till cirka 15–20 % (baserat på outsourcingprojekt som utförts av Ramirent 2006–2011).

Spara energi och rädda miljön

På Ramirent är vi fast beslutna att stödja en hållbar utveckling och lyssnar på våra kunders behov när det gäller energieffektiva lösningar. Faktum är att du redan har gjort ett miljövänligt val genom att hyra i stället för att köpa utrustningen. Fråga efter Ramirent EcoSolve™ så berättar vi mer om våra energieffektiva lösningar.

Ramirent erbjuder ett brett sortiment av uthyrningsutrustning, tjänster och lösningar för allt som behövs på din arbetsplats. Tillsammans väljer vi ut den bästa kombinationen för att tillgodose kraven i ditt projekt.


Utrustning och tjänster

 • Personalutrymmen 
 • Logistik 
 • Avfallshantering 
 • Maskinuthyrning 
 • Cateringtjänster 
 • Vakt- och skyddstjänster 
 • Platstjänster: snöröjning och halkbekämpning, vägunderhåll 
 • El och värme 
 • Belysning 
 • Säkerhet på projektet
 • Miljöeffektivitet 
 • Pappersarbete för myndigheter

 

Förenkla din verksamhet i fyra steg

 • BEHOVSANALYS OCH PLANERING
 • LEVERANS
 • SUPPORT
 • UTVÄRDERING

 

Behovsanalys

Tidigt i projektet börjar vi arbeta nära tillsammans för att skapa en lösning som täcker just dina behov. Vi väljer ut den utrustning och de tjänster som ger den bästa kombinationen av effektivitet och långsiktig kostnadskontroll. Lösningen kan kompletteras med funktioner för ekoeffektivitet och säkerhet. Innan vi undertecknar ett avtal går vi tillsammans igenom alla detaljer i förslaget. 

 

 

Byggmöte

Leverans

När och var vill du att vi ska vara? Med Ramirent som partner i ditt projekt kan du känna dig trygg med att alla delar i överenskommelsen blir genomförda. Vi levererar och monterar din utrustning i tid och tillhandahåller de överenskomna tjänsterna. 

 

 

 

Ramirenttransportbil

Support

När verksamheten pågår hjälper vi dig med regelbundna kontroller och nödvändig utbildning av din personal. En projektansvarig Ramirentexpert finns tillgänglig för rådgivning och hantering av förändrade utrustningsbehov, så att projektet fortskrider som planerat och kostsamma driftstopp undviks. Slutligen levererar vi inte bara utrustningen utan demonterar och tar också bort den i tid och lämnar platsen säker och städad för framtida bruk. 

 

 

 

 

support

Utvärdering

Varje projekt är unikt med egna krav och specifika behov. Våra experter hjälper dig att få en total översyn och ger dig statistik på hyrd utrustning och nyttjade tjänster. Tillsammans utvärderar vi ditt projekt så att du blir ännu bättre förberedd för din nästa utmaning.

 

 

 

Utvärdering


Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies