För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

Ramirent SafeSolve

Säkerhet på arbetsplatsen

Säkerhet handlar inte bara om skydd mot fallolyckor och hjälmtvång. Ramirent SafeSolve™ erbjuder kundanpassade lösningar som ger optimal säkerhet. Låt oss inspektera arbetsplatsen och ge förslag på hur du kan skapa säkrare arbetsförhållanden.

En säker arbetsplats handlar om rätt utformning. Vi skapar ett smidigt flöde där alla alltid vet var, när och hur saker ska göras. På Ramirent vill vi stödja dig i arbetet med att få nöjdare personal, sänkta kostnader och ökad effektivitet genom att öka säkerheten. SafeSolve innehåller lösningar för att minska risker associerade med höghöjdsarbete, damm, buller, lyft, vibrationer och mycket annat.

   

Bättre säkerhet med Ramirent

 • Förebygg och skydda mot fall
 • Förebygg skador orsakade av damm, buller, lyft och vibrationer
 • Utbildning i säker användning av utrustning
 • En projektansvarig Ramirentexpert
 • Högkvalitativ och väl underhållen utrustning
 • Utvärdering med resultatrapportering
 • Säker planering för strömförsörjning
Jobba säkert med rätt utrustning

Förebygger du skador på arbetet?

Håll dig på den säkra sidan

Ramirent tar hand om både människor och utrustning. Hur mycket kostar olyckor, skador, förseningar och avbrott ditt företag idag? En sak är säker: trygga och friska medarbetare får mer gjort.

Kunskap är nyckeln till säkerhet

På Ramirent får bara certifierad personal utföra installationer och andra säkerhetskritiska uppgifter. Genom utbildning och övningar undanröjer vi risken för felaktig användning.

Ansvarsfulla arbetsgivare tänker på säkerheten

I många branscher sprids ryktet snabbt om vilka arbetsgivare som erbjuder säkra arbetsförhållanden och vilka som helst bör undvikas. I vår värld är säkerhet en långsiktig investering som gör dig som arbetsgivare unik och hjälper dig att attrahera de bästa medarbetarna. Säkerhet handlar i grunden om att tänka långsiktigt och ligga steget före för att undvika skador och olyckor.

Spara energi och rädda miljön

På Ramirent är vi fast beslutna att stödja en hållbar utveckling och lyssnar på våra kunders behov av ekoeffektiva lösningar. Inom ramen för SafeSolve-lösningarna erbjuder vi en hel värdekedja av gröna tjänster − allt från energieffektiv utrustning till logistik som minimerar transporterna. Fråga efter Ramirent EcoSolve™ så berättar vi mer.

 

 JObba säkert på hög höjd med GuardLite kollektivt fallskydd

 Säkerhetshake


Läs mer om säkerhet på byggarbetsplatsen!

Ramirent erbjuder ett brett produktsortiment med högkvalitativ hyresutrustning och tjänster som förbättrar säkerheten i din verksamhet. Tillsammans väljer vi ut den bästa kombinationen för att tillgodose kraven i ditt projekt.

Säkert bygge

 

Utrustning

 • Skyddsräcken och avstängningsutrustning
 • Kollektivt fallskydd
 • Skyddsnät
 • Säkerhetsselar
 • Personliftar
 • Ställningar
 • Arbetsytor
 • Centraldammsugarsystem
 • Dammsäkra dörrar
 • Undertrycksutrustning
 • Dammseparatorer
 • Rengöringsmaskiner
 • Utrustning för övervakning av tryckskillnader
 • Trafikkontroll – utrustning för passerkontroll och registrering

 

Tjänster

 • Fallförebyggande planering
 • Val av utrustning
 • Leverans och installation av utrustning
 • Service av utrustningen
 • Installationsdokument
 • Teknisk support under drift
 • Dammkontrollsanalyser
 • CAD-planering
 • Demontering av utrustningen i slutet av projektet

 

Förenkla din verksamhet i fyra steg

 • BEHOVSANALYS OCH PLANERING
 • LEVERANS
 • SUPPORT
 • UTVÄRDERING

 

Behovsanalys

Tidigt i projektet börjar vi arbeta nära tillsammans för att skapa en lösning som täcker just dina behov. Vi väljer ut den utrustning och de tjänster som ger den bästa kombinationen av effektivitet och långsiktig kostnadskontroll. Lösningen kan kompletteras med funktioner för ekoeffektivitet och säkerhet. Innan vi undertecknar ett avtal går vi tillsammans igenom alla detaljer i förslaget. 

 

 

Byggmöte

Leverans

När och var vill du att vi ska vara? Med Ramirent som partner i ditt projekt kan du känna dig trygg med att alla delar i överenskommelsen blir genomförda. Vi levererar och monterar din utrustning i tid och tillhandahåller de överenskomna tjänsterna. 

 

 

 

Ramirenttransportbil

Support

När verksamheten pågår hjälper vi dig med regelbundna kontroller och nödvändig utbildning av din personal. En projektansvarig Ramirentexpert finns tillgänglig för rådgivning och hantering av förändrade utrustningsbehov, så att projektet fortskrider som planerat och kostsamma driftstopp undviks. Slutligen levererar vi inte bara utrustningen utan demonterar och tar också bort den i tid och lämnar platsen säker och städad för framtida bruk. 

 

 

 

 

support

Utvärdering

Varje projekt är unikt med egna krav och specifika behov. Våra experter hjälper dig att få en total översyn och ger dig statistik på hyrd utrustning och nyttjade tjänster. Tillsammans utvärderar vi ditt projekt så att du blir ännu bättre förberedd för din nästa utmaning.

 

 

 

Utvärdering

 


Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies