För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

Ramirent PowerSolve

Tillförlitlig elförsörjning när du behöver den

Vi vet att smart energianvändning är ryggraden i din verksamhet, både när det gäller tillförlitlighet och ekonomi. Med Ramirent PowerSolve™ får du en skräddarsydd lösning för din energiförsörjning som gör att projektet inte råkar ut för onödiga störningar.

 Generator

Om du drabbats av strömavbrott vet du vad det kan innebära, till exempel med maskiner som slutar fungera. Med PowerSolve får du den energiförsörjning, den kommunikation, det kablage och de anslutningar som du behöver samt den kunskap som behövs för att säkerställa att allt fungerar. Genom att redan från start planera elnätverket tillsammans med oss och göra beräkningar av när och hur det ska användas och skyddas, kan vi hjälpa dig att spara tid och pengar under hela processen.

 

Elförsörjning med Ramirent

 • Högkvalitativ utrustning och tekniska tjänster
 • Skapar kontinuitet och stabilitet i verksamheten
 • Kostnads- och energibesparingar
 • En projektansvarig Ramirentexpert
 • Support dygnet runt
 • Transparent utvärdering
 • Högeffektiv montering
 • Välskött utrustning
 • Beprövade arbetssätt som ökar säkerheten betydligt på arbetsplatsen
 • Väldokumenterat pålitliga leveranser enligt tidplan

 

Energi till ditt projekt

Partnerskap för bättre resultat

Vilka mål och syften har ditt projekt? Med vår samlade kunskap kommer vi att hitta den bästa lösningen för din energiplanering. Ramirent PowerSolve™ erbjuder kontinuitet och stabilitet i osäkra verksamhetsmiljöer. Vår målsättning är att erbjuda lösningar som hjälper till att öka produktionskvaliteten och samtidigt minskar kostnaderna.

Har du kontroll över dina energikostnader?

Energi är dyrt, men det är dålig nätverksplanering också. Genom att fokusera på detaljerna, som att använda timers, LED-lampor, sensorer och rätt kablage kan du minska kostnaderna. Allt eftersom elpriserna går upp blir det allt viktigare att vara energismart och förhandla fram de bästa erbjudandena hos din elleverantör, för att dina projekt ska bli mer lönsamma.

Ring oss!

Med vår tillgänglighet dygnet runt har våra kunder alltid den utrustning och det stöd de behöver för att hålla sina projekt igång som planerat och undvika kostsamma driftstopp.

Spara energi och rädda miljön

På Ramirent är vi fast beslutna att stödja en hållbar utveckling och lyssnar på våra kunders behov när det gäller energieffektiva lösningar. Redan genom att hyra i stället för att köpa utrustningen har du gjort ett miljövänligt val. Hos Ramirent kan du välja bland energieffektiv utrustning och tjänster som hjälper dig att minska miljöpåverkan från din verksamhet. Fråga efter Ramirent EcoSolve™ så berättar vi mer.

Man vid elskåp 

 

Ramirent erbjuder ett brett sortiment med uthyrningsutrustning och tjänster för din energiplanering. Tillsammans väljer vi ut den bästa kombinationen för att tillgodose kraven i ditt projekt.

 Vårt erbjudande El och engergi

Utrustning

 • Huvudcentraler
 • Elcentraler
 • Mark- och luftledningar 
 • Förlängningssladdar och kablage 
 • Ledningsstolpar och stolphållare 
 • Arbetsplatsbelysning 
 • Vattenledningsuppvärmning 
 • Kameraövervakning, närvaro- och passerkontroll 
 • Övervakning av olika förhållanden på anläggningen

 

Tjänster

 • Behovsanalys av elektrifiering och övervakning 
 • CAD-planering 
 • Elabonnemang och samordning med leverantörer 
 • Kablage till huvudströmbrytare 
 • Elavläsningsförfrågningar 
 • Transport och installation av utrustning 
 • Support och service under användning

 

Förenkla din verksamhet i fyra steg

 • BEHOVSANALYS OCH PLANERING
 • LEVERANS
 • SUPPORT
 • UTVÄRDERING

 

Behovsanalys

Tidigt i projektet börjar vi arbeta nära tillsammans för att skapa en lösning som täcker just dina behov. Vi väljer ut den utrustning och de tjänster som ger den bästa kombinationen av effektivitet och långsiktig kostnadskontroll. Lösningen kan kompletteras med funktioner för ekoeffektivitet och säkerhet. Innan vi undertecknar ett avtal går vi tillsammans igenom alla detaljer i förslaget. 

 

 

Byggmöte

Leverans

När och var vill du att vi ska vara? Med Ramirent som partner i ditt projekt kan du känna dig trygg med att alla delar i överenskommelsen blir genomförda. Vi levererar och monterar din utrustning i tid och tillhandahåller de överenskomna tjänsterna. 

 

 

 

Ramirenttransportbil

Support

När verksamheten pågår hjälper vi dig med regelbundna kontroller och nödvändig utbildning av din personal. En projektansvarig Ramirentexpert finns tillgänglig för rådgivning och hantering av förändrade utrustningsbehov, så att projektet fortskrider som planerat och kostsamma driftstopp undviks. Slutligen levererar vi inte bara utrustningen utan demonterar och tar också bort den i tid och lämnar platsen säker och städad för framtida bruk. 

 

 

 

 

support

Utvärdering

Varje projekt är unikt med egna krav och specifika behov. Våra experter hjälper dig att få en total översyn och ger dig statistik på hyrd utrustning och nyttjade tjänster. Tillsammans utvärderar vi ditt projekt så att du blir ännu bättre förberedd för din nästa utmaning.

 

 

 

Utvärdering


Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies