För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

Ramirent ClimateSolve

Alltid rätt temperatur och luftfuktighet

Effektiv temperatur- och fuktkontroll kan resultera i ökad livslängd på utrustningen, högre produktivitet och färre driftstopp. Med Ramirent ClimateSolve™ kan du göra stora besparingar inom kostnader för uppvärmning och torkning samt säkra verksamhetens kontinuitet och stabilitet.

Dåligt väder kan leda till skador, förseningar och överskridna budgetar om du inte har ett fungerande väderskydd. Att ge din verksamhet rätt förutsättningar och din personal ett bra arbetsklimat är nyckeln för att projektet ska lyckas och bli lönsamt.

 Väderskydd

Klimatkontroll med Ramirent

 • Ger ditt  projekt och dina medarbetare rätt temperatur och luftfuktighet vid alla tidpunkter
 • Skyddar dina medarbetare och din kunds egendom för att undvika kostsamma misstag
 • En projektansvarig Ramirentexpert
 • Högkvalitativ utrustning och tekniska tjänster
 • Skapar kontinuitet och stabilitet i verksamheten
 • Kostnads- och energibesparingar
 • Support dygnet runt
 • Högeffektiv montering
 • Välskött utrustning
 • Beprövade arbetssätt som ökar säkerheten på arbetsplatsen
 • Väldokumenterat pålitliga leveranser
 • Utvärdering med resultatrapportering

 

Är du klimatsäkrad?

Har du kontroll över dina uppvärmnings- och torkningskostnader?

Hur mycket kostar en förlorad arbetsdag på grund av dåligt väder? Eller en okontrollerad torkning av betong? Alltför mycket, om du frågar oss på Ramirent. Tid och pengar är också kritiska faktorer när det gäller reglering av luftfuktighetsnivåer vid renovering av byggnader och andra projekt. Ring oss så träffas vi för att diskutera ditt projekt.

Håll det dåliga vädret utanför

Kyla, snö, regn och vind kan vara skillnaden mellan att ligga enligt tidplan eller över budget. Av denna anledning erbjuder vi även yttre skalskydd för att hålla dåligt väder ute. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för uppvärmning, uttorkning och väderskydd som gör att arbetet kan fortsätta oavsett väderförhållanden.

Effektiv dammkontroll

På en öppen plats kan betongdamm och annat byggdamm spridas upp till 10 meter. Dammet kan innehålla giftiga ämnen som orsakar allergier, lungproblem, cancer och andra sjukdomar. Alla större maskiner för borrning, kapning och slipning som du hyr från Ramirent kan utrustas med tillbehör som suger upp dammet eller binder det med vatten. På detta sätt kan upp till 99 procent av det skadliga dammet elimineras. Kombinera gärna med ett effektivt personligt skydd för bästa säkerhet.

Spara energi och rädda miljön

På Ramirent är vi fast beslutna att stödja en hållbar utveckling och lyssnar på våra kunders behov när det gäller energieffektiva lösningar. Redan genom att hyra i stället för att köpa utrustningen har du gjort ett miljövänligt val. Hos Ramirent kan du välja bland energieffektiv utrustning och tjänster som hjälper dig att minska miljöpåverkan från din verksamhet. Fråga efter Ramirent EcoSolve™ så berättar vi mer.

 Uppvärmning

Vår lösning är perfekt för alla typer av verksamheter som kräver tillfällig uppvärmning eller temperaturreglering, till exempel vid olika tältövertäckningar, byggnadsarbeten vintertid, fasadarbeten, skeppsbyggnation och annat industriarbete.

 Uppvärmning


Utrustning

 • Värmeelement, fläktar, avfuktare 
 • Luftfuktare, avisningsutrustning 
 • Ånggeneratorer, väderskydd 
 • Värmecentraler och värmeväxlare 
 • Olje- och bensinbehållare 
 • Sensorer för fukt- och temperaturmätningar


Tjänster

 • Planering 
 • Leverans och installation av utrustning 
 • Service under användning, t.ex. påfyllning av bränsle 
 • Temperatur- och fuktmätning och fjärrstyrning (av kunden) 
 • Mätningar av att ytor är redo för ytbehandling 
 • Utbildning 
 • Demontering av utrustningen i slutet av projektet

 

Förenkla din verksamhet i fyra steg

 • BEHOVSANALYS OCH PLANERING
 • LEVERANS
 • SUPPORT
 • UTVÄRDERING

 

Behovsanalys

Tidigt i projektet börjar vi arbeta nära tillsammans för att skapa en lösning som täcker just dina behov. Vi väljer ut den utrustning och de tjänster som ger den bästa kombinationen av effektivitet och långsiktig kostnadskontroll. Lösningen kan kompletteras med funktioner för ekoeffektivitet och säkerhet. Innan vi undertecknar ett avtal går vi tillsammans igenom alla detaljer i förslaget. 

 

 

Byggmöte

Leverans

När och var vill du att vi ska vara? Med Ramirent som partner i ditt projekt kan du känna dig trygg med att alla delar i överenskommelsen blir genomförda. Vi levererar och monterar din utrustning i tid och tillhandahåller de överenskomna tjänsterna. 

 

 

 

Ramirenttransportbil

Support

När verksamheten pågår hjälper vi dig med regelbundna kontroller och nödvändig utbildning av din personal. En projektansvarig Ramirentexpert finns tillgänglig för rådgivning och hantering av förändrade utrustningsbehov, så att projektet fortskrider som planerat och kostsamma driftstopp undviks. Slutligen levererar vi inte bara utrustningen utan demonterar och tar också bort den i tid och lämnar platsen säker och städad för framtida bruk. 

 

 

 

 

support

Utvärdering

Varje projekt är unikt med egna krav och specifika behov. Våra experter hjälper dig att få en total översyn och ger dig statistik på hyrd utrustning och nyttjade tjänster. Tillsammans utvärderar vi ditt projekt så att du blir ännu bättre förberedd för din nästa utmaning.

 

 

 

Utvärdering


Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies