För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

Ramirent AccesSolve

Säker förflyttning av personal, utrustning och leveranser

Ramirent AccessSolve™ handlar om hur vår utrustning förenklar logistiken på arbetsplatsen för att förflytta människor, utrustning och gods på ett säkert och effektivt sätt, både på mark och i luften. Vi har lösningar för trafikreglering och arbetsplatssäkerhet, kommunikation och logistik, åtkomstkontroll och till och med avfallshantering, beroende på ditt behov.

 Byggarbetsplats

 Vi vet att enkel och säker materialåtkomst leder till mer effektiva arbetsflöden, bättre resultat och mer utfört arbete. Genom god planering kan du förbättra säkerheten och se till att människor, utrustning och material kan förflyttas och göra sitt jobb på rätt plats vid rätt tidpunkt. Du märker när allt fungerar − inga logistikproblem, tillståndsproblem eller maskiner eller arbetskraft som hamnar fel, det ger dig en god natts sömn.

 

Effektiv åtkomstkontroll med Ramirent

 • Endast behöriga personer har åtkomst till arbetsplatsen och utrustningen
 • Beprövade arbetssätt som ökar säkerheten på arbetsplatsen
 • Skapar kontinuitet och stabilitet i verksamheten
 • Bra planering skapar en säker arbetsmiljö
 • Rätt utrustning för jobbet skapar säkerhet på arbetet
 • Utbildning skapar en säker arbetsmiljö för ditt projekt
 • Väldokumenterat pålitliga leveranser enligt tidplan
 • Koordinerad logistik
 • En projektansvarig Ramirentexpert
 • Support dygnet runt
 • Högeffektiv montering
 • Högkvalitativ och väl underhållen utrustning
 •  Utvärdering med resultatrapportering

 

Nyckeln till ett säkert projekt 

Partnerskap för bättre resultat

Vilka mål och syften har ditt projekt? Vilka utmaningar, förutsättningar och specifika behov är mest kritiska? Med vår samlade kunskap kommer vi att hitta de bästa lösningarna för din åtkomstplanering. Ramirent är en flexibel uthyrningspartner och serviceleverantör som hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för ditt projekt.

Vad betyder effektiv logistik för miljön?

Bättre planerad åtkomst och arbetsflöden för utrustning, leveranser och personal bidrar till att reducera antalet transporter, vilket leder till minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Även behovet av ställningar kan vanligen reduceras med det här arbetssättet. Dessutom har Ramirent ny, mer miljöeffektiv utrustning. Fråga efter Ramirent EcoSolve™ så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att göra din verksamhet grönare.

Tydliga instruktioner för bättre arbetsflöden

På en högriskarbetsplats med många anställda blir kommunikation en allt viktigare del av vårt arbete för ökad säkerhet och effektivare arbetsflöden på arbetsplatsen. På Ramirent har vi ditt bästa för ögonen. Vi kan till exempel hjälpa dig med att dirigera trafik, tala om för folk vart de ska gå, vad de ska göra och hur de ska agera.

Fungerande åtkomstkontroller ger säkrare arbetsförhållanden

Rätt utrustning och människor på rätt ställen är det bästa sättet att undvika arbetsplatsolyckor. Ramirent kan hjälpa till med att förebygga skador och arbetsrelaterade olyckor genom lämplig utbildning och genom att säkerställa att endast behöriga personer får tillträde, kan beträda arbetsplattformar eller använda farlig utrustning som kranar, hissar, schaktmaskiner och grävmaskiner. 

Rotationsgrind

 

Vårt erbjudande

Ramirent erbjuder ett brett sortiment med uthyrningsutrustning och tjänster av hög kvalitet för smidig åtkomst och logistik på din arbetsplats. Tillsammans väljer vi ut den bästa kombinationen för att tillgodose kraven i ditt projekt. 

Våra lösningar

Vilka mål och syften har ditt projekt? Vilka utmaningar, förutsättningar och specifika behov är mest kritiska? Med vår samlade kunskap kommer vi att hitta de bästa lösningarna för din planering. Ramirent är en flexibel uthyrningspartner och serviceleverantör som hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för ditt projekt.

 

Utrustning

 • Staket 
 • Grindar 
 • Trafikkontroll 
 • Gångtunnlar
 • Elektronisk övervakning 
 • Liftar 

 

Tjänster

 • Installationer
 • Regelbunda inspektioner av utrustningen
 • Uppföljning av underentreprenörernas användning av utrustningen
 • Arbetsplatsöversyn tillsammans med kunden (vad som behövs/vad som kan tas bort) 
 • Demontering av utrustningen i slutet av projektet

 

Förenkla din verksamhet i fyra steg

 • BEHOVSANALYS OCH PLANERING
 • LEVERANS
 • SUPPORT
 • UTVÄRDERING

 

Behovsanalys

Tidigt i projektet börjar vi arbeta nära tillsammans för att skapa en lösning som täcker just dina behov. Vi väljer ut den utrustning och de tjänster som ger den bästa kombinationen av effektivitet och långsiktig kostnadskontroll. Lösningen kan kompletteras med funktioner för ekoeffektivitet och säkerhet. Innan vi undertecknar ett avtal går vi tillsammans igenom alla detaljer i förslaget. 

 

 

Byggmöte

Leverans

När och var vill du att vi ska vara? Med Ramirent som partner i ditt projekt kan du känna dig trygg med att alla delar i överenskommelsen blir genomförda. Vi levererar och monterar din utrustning i tid och tillhandahåller de överenskomna tjänsterna. 

 

 

 

Ramirenttransportbil

Support

När verksamheten pågår hjälper vi dig med regelbundna kontroller och nödvändig utbildning av din personal. En projektansvarig Ramirentexpert finns tillgänglig för rådgivning och hantering av förändrade utrustningsbehov, så att projektet fortskrider som planerat och kostsamma driftstopp undviks. Slutligen levererar vi inte bara utrustningen utan demonterar och tar också bort den i tid och lämnar platsen säker och städad för framtida bruk. 

 

 

 

 

support

Utvärdering

Varje projekt är unikt med egna krav och specifika behov. Våra experter hjälper dig att få en total översyn och ger dig statistik på hyrd utrustning och nyttjade tjänster. Tillsammans utvärderar vi ditt projekt så att du blir ännu bättre förberedd för din nästa utmaning.

 

 

 

Utvärdering

 

  

 

 

 

 


Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies