För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

El och energi

 

Behovsanalys

Ger dig underlag för projektering. Samtliga tekniska förutsättningar dokumenteras.

Projektering och myndighetskontakter

Med en behovsanalys och eventuella myndighetskontakter som grund kan våra teknikspecialister ta fram lösningar anpassade till ditt projekts förutsättningar.

Dimensionering

Vi erbjuder dig hjälp med att dimensionera din el- eller värmeanläggning. En rätt dimensionerad anläggning minmerar riskerna för driftsstopp.

CAD-ritningar

Våra CAD-ritningar beskriver tydligt de förslag som tagits fram genom behovsanalys och projektering. All utrustning ritas in för att underlätta det fortsatta arbetet.  

Transporter och montering

Kostnadseffektiva transporter och korrekt montagearbete minimerar störningar i den övriga verksamheten. Maskiner och annan utrustning levereras funktionsklara och i rätt tid.  

Besiktning

I vår kvalitetssäkring ingår att besiktiga levererad anläggning eller utrustning och visa att samtliga funktions- och miljökrav är uppfyllda. 

Driftsättning

Vår personal tar i bruk och kontrollerar funktionen i monterad och besiktigad anläggning eller utrustning. 

Skötsel och underhåll

Vi ser till att din anläggning eller utrustning fungerar bekymmersfritt under den tid de används.  

Utbildning och handhavande

Våra utbildningar ökar säkerheten och underlättar handhavandet av den tillfälliga anläggningen. Driftstörningar förebyggs och ger förutsättningar för en hög driftsäkerhet.  

Demontering

Vi demonterar den tillfälliga anläggningen med minsta möjliga störningar för den övriga verksamheten. Tydliga instruktioner, rutiner och krav minimerar tidsåtgången.  

Uttorkning

I stora delar av landet kan våra specialister hjälpa dig att planera och följa upp uttorkningsprocessen för betong. Exempel på tjänster är RF-mätning, fuktkvotsmätning och dimensionering.

Tillbaka till Projektstöd


Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies