För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

ID06

ID06 - Ökad säkerhet på byggarbetsplatsen!

ID06 är en standard som höjer säkerhetsnivån inom byggsektorn. Obligatorisk legitimationsplikt och närvaroregistrering på byggarbetsplatser hindrar obehöriga från att vistas på byggarbetsplatsen.

Med hjälp av våra produkter får du genom ett par enkla knapptryck:

 • Kontroll på leveranser, t ex möjlighet att anvisa avlastning.
 • Säkrare arbetsmiljö. Sker en olycka så vet du vem som har befunnit sig på bygget.
 • Säker nyckelhantering till bodar etc.
 • Större möjligheter att styra logistiken. Skilja gångtrafik från fordonstrafik osv.
 • Kontroll på access till arbetsplatsen för behörig personal.
 • Ett byggplatsområde som är effektivt stängt för nyfiken allmänhet.

Självklart hjälper Ramirent dig med:

 • Projektering för att logistiken ska fungera så bra som möjligt.
 • Installation av hård- och mjukvara.
 • Uppstart och utbildning i administrationssystem.

Övriga funktioner med ID06:

 • Gör energisparande åtgärder i form av temperatursänkning nattetid samt närvarostyrning på belysning.
 • Skriv snabbt ut en närvarolista om det uppstår en akutsituation på arbetsplatsen.
 • Kontrollera tillträde till arbetsplatsen, etablering, stålförråd, liftar, hissar och andra maskiner.
 • Rapportera till skatteverket enligt ID06-standarden.
 • Få ut veckorapport på alla entreprenörers närvaro på arbetsplatsen.

Läs mer om funktioner med ID06 och våra produkter nedan.

Från och med 1 januari 2016 måste det finnas en personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Lagkravet gäller för alla byggarbetsplatser över fyra prisbasbelopp (177.600 kr 2014). Syftet är att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. De som bedriver byggverksamhet ska anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet och de ska föra elektroniska personalliggare.

 

 


Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies