För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

Ramirentare om Ramirent

Här berättar några medarbetare från olika delar av Ramirent om hur det är att jobba i företaget. Vad gör de? Varför jobbar de här? Vilken bakgrund har de?

 Foto: Mikael Göthage

 

 

 

 

Stor frihet med mycket
ansvar
 

Läs mer  

  

Foto: Åsa Häggman

  

Nytta ända ut till kunden 

Läs mer 

Christer Axelsson,
produktchef

 

Agneta Wallin,
säljkoordinator